Giao luu CLB Tiếng Anh chúc mừng Giáng sinh vf chào mừng năm mới. (Phần5) , VIDEO CLIP do GV Lê Thị Toàn thực hiện