Luyện cho học sinh viết chữ đẹp không khó như nhiều thầy cô vẫn tưởng. Tuy nhiên, để cho học sinh có được nét chữ đẹp, giáo viên lại cần phải đặt nền móng ngay từ ban đầu.
Mấy vần thơ nhỏ chúc vui Quà nhỏ - nghĩa lớn, chị em vui lòng....
- Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. - Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em.