06/11/17  Gương sáng giáo dục  182
Đến với Ngày hội hiến máu đợt 2 năm 2017, công đoàn viên trường tiểu học Hương Xuân đã có 03 lượt đăng ký từ thầy cô giáo: Cô Đinh Thị Thu Hoài, Cô Lê Thị Toàn và cô Đường Thị Liễu.
 14/04/15  Gương sáng giáo dục  153
Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã có viết: "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên".
 09/04/15  Gương sáng giáo dục  201
Lúc còn khỏe, thầy giáo Nguyễn Trà dạy 4 buổi một tuần cho các em học sinh. Nhưng bây giờ khi đã bước sang cái tuổi bát tuần, sức khoẻ của thầy bị giảm sút nên mỗi tuần lớp học của thầy chỉ duy trì một tuần một buổi.