A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH ĐI THAM QUAN VÀ TRẢI NGHIỆM

KẾ HOẠCH
 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP: HÀNH TRÌNH VỀ KHU MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ KHU DU LỊCH ĐỒNG NÔI
                                                                      NĂM HỌC 2017 – 2018
-   Căn cứ văn bản số 548/PGDĐT ngày 19/09/2017 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018, cấp tiểu học;
-         Căn cứ kế hoạch số: 07/KH - THHX ra ngày 18/9/2017 về việc Kế hoạch  triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường TH Hương Xuân;
-         Căn cứ kế hoạch số: 14/KH - THHX ra ngày 28/9/2017 về việc Kế hoạch  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2017 - 2018 của Trường TH Hương Xuân;
-          Căn cứ vào chương trình công tác Đội năm học 2017 - 2018 của Liên đội Trường TH Hương Xuân
     Trường tiểu học Hương Xuân lập kế hoạch về tổ chức hoạt động trải nghiệm, hành trình về địa chỉ đỏ,  giáo dục học sinh qua di sản cho các em học sinh năm học  2017-2018 với những nội dung cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: 
1. Mục đích: 
- Giáo dục truyền thống cách mạng qua qua trình hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương, yêu đất nước, giúp các em có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn, qua đó giúp các em phấn đấu học tập, lao động để trở thành người có ích cho xã hội, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.
     - Tạo điều kiện để giáo viên và các em học sinh được đi tham quan thực tế tại khu du lịch địa bàn tỉnh nhằm bổ sung thêm kiến thức và giải trí sau thời gian miệt mài giảng dạy và học tập.
     - Qua những buổi tham quan thực tế giúp các em nâng cao hơn nữa chất lượng rèn luyện kỹ năng sống như: Giao tiếp, đàm thoại, thảo luận …
     2. Yêu cầu
     - Tổ chức cho học sinh về nguồn với nhiều hình thức đa dạng như tham quan di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc, Quê Bác, khu mộ đ/c Trần Phú, khu lưu niệm Nguyễn Du…. Trên cơ sở đó, giáo dục tuyên truyền về gương anh hùng liệt sĩ, giáo dục đạo đức cách mạng, bổ sung thêm kiến thức.
     - Trong quá trình tổ chức các hoạt động cần phải chú trọng sơ kết, rút kinh nghiệm để tổ chức các lần sau tốt hơn.
     - Toàn thể HS tham quan phải mặc đồng phục nhà trường, viết bản cam kết và tuân thủ theo hướng dẫn của giáo viên.
     II/ THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM:
         1/ Thời gian thực hiện:
            - Thứ 7, ngày 24 tháng 03 năm 2018. 
               2/ Địa điểm tổ chức : 
             -  Khu mộ đại Tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến.
        -  Khu du lịch sinh thái Đồng Nôi
     III/ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:
             1.  Bà : Đặng Thị Thu Hà,   Hiệu Trưởng                           – Trưởng ban
             2.  Bà:  Lê Thị Lan , Phó Hiệu Trưởng                               – Phó ban
             3.  Bà:  Phan Thị Huyền,  Kế Toán                                     – Thành viên
             4.  Bà : Trần Thị Huế , Nhân viên Thư Viện – Thủ quỹ     – Thành viên
                  5.  Bà : Đinh Thị Thu Hoài,Tổng Phụ trách Đội                 – Thành viên
             6. Ông:  Lê Viết Tự , Hội trưởng hội CMHS                      – Thành viên
           Cùng tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp, hội trưởng hội phụ huynh các lớp trong nhà trường làm thành viên.
IV. CHƯƠNG TRÌNH - NỘI DUNG:
( Có bản chương trình - nội dung kèm theo)
            V/ ĐỐI TƯỢNG:
            - Là học sinh thuộc các lớp trong trường.
           - Cùng với các cán bộ, giáo viên, phụ huynh nhà trường.
            VI/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1.      Đối với  Ban giám hiệu
      - Tham mưu với Hội Cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai đến các lớp nội dung, cách thức của chuyến tham quan, về kinh phí... theo đúng thời gian và địa điểm.
     - Tập hợp đoàn, tổ chức họp đoàn và phối hợp GVCN thông báo đến PHHS.
    2. Đối với GVCN, học sinh:
     - GVCN các lớp phổ biến kế hoạch, thông báo cho phụ huynh, tiến hành thu tiền và gửi danh sách về Phòng Đội (đ/c Hoài)
    - GVCN các lớp phối hợp với PHHS trong việc đưa rước, quản lý học sinh của lớp.
      VII/ KINH PHÍ: 260.000đ/người (Bao gồm: Tiền xe, ăn trưa, hướng dẫn viên, mũ, 1 chai nước 0,5l. Chưa bao gồm vé tham quan Đồng Nôi)
1.     Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Nhà trường cho toàn bộ kinh phí. Nếu có người nhà đi kèm thì cá nhân đó phải tự chịu kinh phí.
2.     Đối với học sinh, phụ huynh:
- Học sinh: Nhà trường cho 50%, phụ huynh hỗ trợ 50%.
- Phụ huynh: Tự túc toàn bộ kinh phí của chuyến đi.
- Đi tập trung theo đoàn.
         Trên đây là kế hoạch tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ, tham quan trải nghiệm của nhà trường. Đề nghị ban phụ trách các tổ, phụ huynh học sinh, GVCN lớp triển khai đăng kí theo đợt, thu kinh phí để chúng tôi sắp xếp thuê xe, bố trí giáo viên hướng dẫn nhằm thực hiện tốt kế hoạch.                     
PHÒNG GD&ĐT                                         HIỆU TRƯỞNG
     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                     ( Đã duyệt)                                                                   ( Đã ký)
     Hà Thị Hiền                                                        Đặng Thị Thu Hà  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan